خدمات

بازرگانی
آذر, 1397 بدون نظر خدمات

بازرگانی

امروزه کار مبادله و امور مربوط به داد و ستد کالاها و خدمات، همزمان با افزایش جمعیت، پیشرفت های علمی و متنوع تر شدن نیازهای جامعه، بسیار وسیعتر و پیچیده تر از گذشته شده است و دامنه وسیعی از فعالیت های انسانی را در بر گرفته است. هر چند امروزه ...
Read More
سنگ
آذر, 1397 بدون نظر خدمات

سنگ

کاوشهای باستانی نشان دهنده استفاده گسترده بشر از سنگ در طی دوران تکامل خود است، سنگ همواره به عنوان ابزاری برای ادامه حیاط از تامین سر پناه تا یک اثر هنری مورد توجه بوده و بشر در طی دوران مختلف بسته به تغییر در نیازها از ان بهره برده ...
Read More
گیاهان دارویی
آذر, 1397 بدون نظر خدمات

گیاهان دارویی

بررسی اثار به جا مانده از تمدن های باستان نشان دهنده استفاده گسترده بشر از گیاهان دارویی می باشد و تخمین زده می شود از ابتدای پیدایش، بشر اولیه با گیاهان دارویی اشنا بوده و حتی برخی دوران بعضی از این گیاهان مقدس شمرده شده اند. ایران به عنوان ...
Read More