تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس آدرس : استان فارس – شیراز – بلوار امیرکبیر – نبش کوچه 21 – مجتمع تجاری برج صنعت – واحد 522
شماره تلفن تلفن : 38385440 – 071 تلفن : 38385441 – 071 فکس : 38385439 – 071
آدرس ایمیل ارتباط با ما : info@parstra.com
جزئیات دیگر نام سایت : www.parstra.com

ارتباط با ما

موقعیت ما