صادرات گیاهان دارویی

گیاهان دارویی
آذر, 1397 بدون نظر خدمات

گیاهان دارویی

بررسی اثار به جا مانده از تمدن های باستان نشان دهنده استفاده گسترده بشر از گیاهان دارویی می باشد و تخمین زده می شود از ابتدای پیدایش، بشر اولیه با گیاهان دارویی اشنا بوده و حتی برخی دوران بعضی از این گیاهان مقدس شمرده شده اند. ایران به عنوان ...
Read More